Expertise parkeren motorvoertuigen

 • Het ontwikkelen, evalueren en aanpassen van parkeerbeleid;
 • Het invoeren van betaald parkeren;
 • Het opstellen en aanpassen van parkeer(belasting)verordeningen en (verkeers)besluiten;
 • Het (Europees) aanbesteden van onder andere parkeerautomaten, slagboomapparatuur en handhavingsapparatuur;
 • Het (Europees) aanbesteden van parkeerdienstverlening zoals de parkeerhandhaving, het beheer parkeergarages en geldgaring;
 • Het opstellen en bijstellen van parkeerexploitaties;
 • Het onderzoeken van efficiency mogelijkheden in de uitvoering van werkzaamheden;
 • Het digitaliseren van de parkeerketen (het invoeren van kentekenparkeren, het faciliteren bezoekers van bewoners, de aanvraag en wijziging van een vergunning en de inzet van scanauto’s of –scooters);
 • Het opzetten en bijstellen van de organisatie van het parkeren (zelf doen, inbesteden of uitbesteden);
 • Het uitvoeren van onderzoeken naar de bezettingsgraad van parkeerlocaties en onderzoeken naar de betalingsbereidheid;
 • Het ondersteunen bij de invoering van mobiel parkeren;
 • Het opstellen van parkeernormen;
 • Het opstellen van (dynamische) parkeerbalansen;
 • Het invullen van de rol van parkeermakelaar door vraag en aanbod aan parkeerplaatsen op elkaar af te stemmen.