Expertise parkeren fietsen

  • Het ontwikkelen, evalueren en aanpassen van parkeerbeleid;
  • Het (Europees) aanbesteden van taken op het terrein van fietsbeheer;
  • Het opstellen van (dynamische) parkeerbalansen;
  • Het onderzoeken naar mogelijkheden om de parkeervraag inpandig of op straat in te vullen. Zowel in winkelcentra, woonwijken als rondom NS-Stations;
  • Het opzetten en bijstellen van het beheer van fietsenstallingen en fietsdepots (zelf doen, inbesteden of uitbesteden);